Reinigingen

Chemisch Reinigen

AIC-Chemical BV is gestart met een nieuwe activiteit in de markt, het chemisch reinigen van systemen en installaties.

Chemisch reinigen is een van de snelste methodes om een installatie weer naar behoren te doen functioneren. De voordelen zijn, weinig of geen demontage en een zeer snelle doorlooptijd. Tevens is het chemisch reinigen een volledig controleerbaar proces wat middels voortdurende laboratorium controle wordt gemonitord. Voor deze monitoring beschikken wij over een volledig ingerichte mobiele laboratorium unit , waarin alle controles worden verricht met de modernste apparatuur. Tevens wordt in ons depot laboratorium een zgn. startonderzoek gedaan op de vervuiling zodat de aangeboden methodes en de te gebruiken chemicaliën de juiste zijn.

Waarom kiezen voor chemische reiniging?

 • Wanneer hoge druk niet voldoende is
 • Wanneer vervuiling drukverlies veroorzaakt
 • Kostenbesparing ten opzichte van andere reinigingsmethoden
 • De chemische samenstelling van het te verwijderen product vereist een specialistische behandeling

Doelgroepen

 • Chemische bedrijven
 • Raffinaderijen
 • Productie bedrijven

... kortom alle bedrijven waar vervuiling optreed in de processen.

Apparatuur welke in aanmerking komen voor deze techniek

 • Warmtewisselaars
 • Platenwisselaars
 • Vaten
 • Kolommen
 • Ketels
 • Leidingen
 • Tanks
 • Fornuizen
 • Koelwatersystemen

Onze werkwijze

 • Locatie bezoek
 • Technische werkopname
 • Onderzoek naar de aanwezige vervuiling
 • Opmaken van offerte op maat
 • Uitvoering - oplevering - rapportage


Wij garanderen een snelle en veilige uitvoering, alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de SIR ( Stichting Industrieel Reinigen ).

Wij komen graag bij u langs om verdere uitleg te geven over mogelijkheden binnen uw onderneming.

Het online reinigen van verbrandingsinstallaties

Sinds juni 2022 is AIC-Chemical BV de exclusieve services contractor voor de gehele EU voor Polarchem® UK. Polarchem® bestaat sinds 1976 en levert al vele jaren de producten en services in de zware industrie.

AlC-Chemical BV heeft een gespecialiseerd product Polarchem®L2K, dat door verstuiving van het product in de vuurhaard wordt geïnjecteerd. Het geïnjecteerde product verbindt zich met de verontreinigingen op de buizen in de stralings- en convectiesectie, de aanwezige vervuiling lost op of verpulverd en wordt door de werveling naar buiten gebracht naar de rookafvoerkanalen.

Het grote voordeel van de online reiniging techniek is dat de productie op geen enkele wijze hoeft te worden gestopt of teruggedraaid.

Er zijn twee reinigingsmethodes mogelijk

1. Handmatig online injecteren

Gedurende 3 tot 4 dagen , dit wordt veelal toegepast bij een acute slechte warmteoverdracht (een verschil van 100℃ is vaak haalbaar).

2. Volautomatisch injecteren

Gedurende 24 uur per dag, door het injecteren van een relatieve kleine hoeveelheid product middels vast gemonteerde lansen, vaak water of lucht gekoeld kan de installatie over het gehele productie jaar een vlakke warmteoverdracht vertonen en regelmatige onverwachte stilstand voor cleaning worden voorkomen.

Onze werkwijze

 • Installatie bezoek
 • Inventariseren vervuiling
 • Het door de klant laten invullen van questionnaire
 • Afhankelijk van de hoeveelheid gestookt materiaal wordt de juiste hoeveelheid product bepaald
 • Het installeren van de injectie lansen en de volautomatische dosering pomp


Uiteraard worden deze werkzaamheden volgens de strengste veiligheidsregels uitgevoerd.

De werkzaamheden worden toegepast op

 • Ketels
 • Fornuizen
 • Verbranding installatie
 • Bio Mass installatie
 • Krachtstations , centrales enz.


Bodemas vóór injectie

Na 36u injecteren

eindresultaat - na 160u injecteren


Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden binnen uw onderneming, komen wij graag vrijblijvend langs om onze werking verder toe te lichten en de mogelijkheden voor uw bedrijf samen te bespreken.

Onderzoek naar verontreiniging in laboratorium unit

Een ambitieus bedrijf als AIC-Chemical BV kan in de huidige tijd niet zonder een eigen laboratorium.

Om die reden hebben we een mobiele laboratorium wagen in gebruik genomen, deze kan zowel op de thuis basis worden ingezet als op de projecten. AIC-Chemical BV laboranten en engineers hebben een uitgebreide kennis en expertise op het gebied van chemische stoffen en processen, en beschikken in het laboratorium over de meest geavanceerde apparatuur om de analyses te kunnen uitvoeren.

Wat is het doel van een eigen laboratorium?

 • Onderzoek doen naar vervuilingen
  (in opdracht van de AIC afdeling en/of opdrachtgevers).
 • Uitbrengen van een rapportage om tot een juiste reinigingsprocedure te komen.

In de onderzoeken wordt uiteraard het aspect arbeidshygiëne, veiligheid en milieu meegenomen.

De innovatieformule

 • Het aanbrengen van reinigingsadviezen
 • Het ontwikkelen van nieuwe reinigingsmiddelen

Ambitie

in het voortraject van een commerciële aanvraag, tijd te investeren in onderzoek om tot een goed onderbouwd advies te komen, waardoor de kans op succes gewaarborgd is.

De laboratoriumdiensten worden ook tijdens de uitvoering van een project aangeboden.

Wat is het doel van monitoren tijdens de uitvoering van het proces?

Het aantoonbaar maken van de voortgang, met behulp van de laboratorium metingen kunnen wij de behaalde resultaten aantonen.

Voordelen van deze metingen in het veld?

Niet te lang maar ook niet te kort reinigen (uiteindelijk meten is weten).

Vormen van onderzoek

 • Haalbaarheid onderzoeken
 • Het bepalen van alle aanwezige componenten in een vervuiling
 • Testen van corrosie bestendigheid op de aanwezige materialen gebruikt  in een te reinigen installatie
 • Bepalen van de te verwachten afvalstromen en benoemen van de te verwachte waarden.
  (Dit is belangrijk voor afvalverwerking of om te bepalen of het afvalrestant bij de klant blijft).
Top